Polishunden

Polisens Hundförarförbund bildades 1967 och har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Rätt till medlemskap tillkommer polisanställd som är aktiv tjänstehundförare inom Polismyndigheten samt polisanställd som tjänstgör som befäl eller instruktör för förare och hundar inom Polismyndigheten.

Tidningen kommer ut 5 gånger om året och som registrerad medlem kan du ta del av senaste numret och ett tidningsarkiv som sträcker sig flera år bakåt i tiden. Gå in på Polisens Hundförbunds hemsida: polishunden.se.

Vanliga frågor


Hur ser utgivningsplanen ut för 2024?

Se länken för när vi senast behöver få in annonsmaterialet och när tidningen är planerad att nå ut till Polisens Hundförarförbunds medlemmar. https://polishunden.se/materialstopp-leverans-utgivning/.

Tänk på om vi ska göra annonsen, så behöver vi ha materialet i god tid innan materialstopp.
Alla annonsörer erhåller ett ex av tidningen i samband med utgivningen av tidningen.
Fakturan skickas ut separat i samband med utgivningen om inte annat är överenskommet.

Vilket format gäller för annonsmaterialet?

Se vilka storlekar som finns i tidningen: https://polishunden.se/annonsstorlekar/.

Bokad annonsstorlek anges på orderbekräftelsen.

Var levererar jag annonsmaterialet?

Annonsmaterial (gärna tryckbar PDF i korrekt storlek) kan levereras via mejl: manus@polishunden.se.

Läs mer om annonsmaterial via länken: https://polishunden.se/annonsmaterial/

Vilket format gäller för banner på hemsidan (Vänföretag)?

Du kan synas på Polishundens hemsida, som vänföretag. Läs mer om vad som gäller här: https://polishunden.se/specifikationer-banners/.

Jag vill gärna bidra som skribent på tidningen, var vänder jag mig då?

Vad kul, det uppskattar vi! Vänligen kontakta Patrick Lagerstedt på polishundred@gmail.com för vidare diskussion.

Hur hanterar ni mina personuppgifter som prenumerant?

Du hittar all information om vår integritetspolicy på informationsmedia.se/privacy.

Kontakt

InformationsMedia i Göteborg AB

kontakt@informationsmedia.se

+46 (0)31-33 43 780

Om InformationsMedia

Om oss