Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift

Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, bildades 1987. Föreningen är ideell – politiskt, fackligt och religiöst oberoende. Medlemskap kan vinnas av anställd inom rättsväsendet som arbetar med eller verkar för bekämpning av narkotikabrottslighet. Medlem som går i pension får fortsätta sitt medlemskap.

Föreningens syfte är att främja sådan utbildning och forskning inom narkotikabekämpningens område som är till nytta för rättsväsendets verksamhet. SNPF skall verka för att överbrygga hinder mellan olika verksamhetsgrenar inom rättsväsendet, öka förståelsen för faran med narkotika och förstärka arbetet mot narkotikabrottslighet. Föreningen ska främja professionell kompetensutveckling, ett etiskt förhållningssätt och internationellt kollegialt utbyte.

Tidningen kommer ut med 5 nummer om året. Du hittar mer information via föreningens hemsida: snpf.org

Vanliga frågor


• Hur ser utgivningsplanen ut för 2024?

Datum nedan visar när vi senast behöver få in annonsmaterialet och när tidningen är planerad att nå ut till Svenska Narkotikapolisföreningens medlemmar.

Nr Materialdag - tryckt annons i tidning Utgivningsdatum
1 4 januari v7 (februari)
2 29 februari v15 (april)
3 9 maj v25 (juni)
4 8 augusti v38 (september)
5 21 oktober v49 (december)

Tänk på om vi ska göra annonsen, så behöver vi ha materialet i god tid innan materialstopp.

Alla annonsörer erhåller ett ex av tidningen i samband med utgivningen av tidningen. Fakturan skickas ut separat i samband med utgivningen om inte annat är överenskommet.


• Vilket format gäller för annonsmaterialet?

Storlekar

1/1-sida 210x297 mm eller 186 X 270 mm (inom marginalen)
1/2-sida 186x134 mm eller 92 X 270 mm (inom marginalen)
1/4-sida 186x66 mm eller 92 X 134 mm (inom marginalen)
1/8-sida 92x66 mm

Bokad annonsstorlek anges på orderbekräftelsen.


• Var levererar jag annonsmaterialet?

Fyrfärg (Lämna digitalt annonsmaterial som…)

  1. Högupplöst PDF. Alla bilder ska ligga som CMYK. Eventuellt utfall skall vara minst 3mm.
  2. EPS (tänk på eventuellt utfall)
  3. Högupplöst JPG (minst 300 dpi, tänk på eventuellt utfall)

Svartvitt (Lämna digitalt annonsmetrial som…)

  1. Högupplöst JPG (minst 300 dpi), PDF, eller EPS med text i textkonturer.
  2. Pappersoriginal av bra kvalitet (ej fotostatkopior)

Annonsmaterial (gärna tryckbar PDF i korrekt storlek) kan levereras via mail till manus@snpf.org senast det datum som anges i utgivningsplanen (ovan).


• Jag vill gärna bidra som skribent på tidningen, var vänder jag mig då?

Vad kul, det uppskattar vi! Vänligen kontakta Gunnar Hermansson på gunnar.hermansson@snpf.org för vidare diskussion.


• Hur hanterar ni mina personuppgifter som prenumerant?

Du hittar all information om vår integritetspolicy på informationsmedia.se/privacy.

Kontakt

InformationsMedia i Göteborg AB

kontakt@informationsmedia.se

+46 (0)31-33 43 780

Om InformationsMedia

Om oss